Nesil Yayınları › Yazarlar › 
Mahmut Kaplan

ADI SOYADI: Mahmut KAPLAN
DOĞUM YERİ VE YILI: Şanlıurfa-Suruç 01.01.1953
ÜNVANI: Prof. Dr.
GÖREVİ: Bölüm Başkanı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
GÖREV YERİ: Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YABANCI DİLİ: İngilizce

I. ÖĞRENİM DURUMU:
1966 Saraymağara İlkokulu/Gaziantep
1969 Suruç Ortaokulu/Şanlıurfa
1973 Gaziantep Lisesi/Gaziantep
1978 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Hacettepe Üniv. Sosyal ve İdari Bilimler Fak.
1981 Yüksek Lisans:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
1990 Doktora:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

II. YAPTIĞI GÖREVLER:
a. Milli Eğitim Bakanlığı:
1. 1980-1990 yılları arasında Gülveren Lisesi, Halide Edip Lisesi ve Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği.
2. 1985-1986 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi’nde Arapça öğrenimi.
3. 12. Milli Eğitim Şurası Üyeliği.(1988)
4. 13. Milli Eğitim Şurası Üyeliği (1990)

b. Akademik Görevler:

1990-1991 Eski Türk Edebiyatı Öğretim Görevliliği: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.
1991-1993 Yrd.Doç.Dr.: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.
1993. Yüzüncü Yıl Üniv. Van Gölü Çevresi Tarihî Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve ve Uygulama Merkezi Üyeliği
1993-1994. Dekan Yardımcılığı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanlığı.
1994: Yard. Doç Dr. : Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
1994-1995 : Manisa M. Salih Okutan Eğitim Merkezi’nde Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Türkçe Öğretimi görevi.

1996. Doç. Dr.: Celal Bayar Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı (2001 yılı sonuna kadar).

2001. Aynı Fakültede Öğretim üyeliği ve Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (Halen bu görevini sürdürmektedir.).

2003. Prof. Dr. Celal Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi.

2003. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Başkanı.

2004. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı.

2005-2006 Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Üniversitesi Edebiyat ve İnsani İlimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Misafir Öğretim Üyesi.

Yayınlanmış Tüm Eserleri
Seçkin Yayınlar

(The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

Akademik Yayınlar

Mahmut KAPLAN, Sümeyye YILDIZ, "Ali Cemâlî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 6, No. 27, Aug. 2013, pp. 263-378
* Mahmut Kaplan, "Hayriyye-i Nâbî'de Tipler", Milli Folklor Dergisi, Vol. 12, No. 95, Nov. 2012, pp. 31-44
Mahmut Kaplan, "Diyarbakırlı Emîrî ve Nasihat-nâmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, Vol. 5, No. 22, Sep. 2012, pp. 72-84
Mahmut Kaplan, "Güldeste-i Riyaz-ı İrfan'da Vefatlara Düşülen Notlar", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Vol. 7, No. 1, Apr. 2012, pp. 57-80
Mahmut Kaplan , "Muhibbi'nin Şiir Aynasında Canan ", Temrin , Oct. 2011
Mahmut Kaplan , "Adli'nin Şiir İkliminde Bir Cevelan", Berceste Dergisi , Jun. 2011, pp. 108
Mahmut Kaplan , "Nev'inin Renk Dünyası II ", Berceste Dergisi , May. 2011, pp. 105
Mahmut Kaplan , "Muhibbi'de Hz. Muhammed Sevgisi ", Berceste Dergisi , Apr. 2011, pp. 106
Mahmut Kaplan , "Divan Şairinin Penceresinden Kış Manzaraları ", Berceste Dergisi, Jan. 2011, pp. 103
Mahmut Kaplan , "", Rakib ve Zahid Kıskacında Bir Cihan Hükümdarı: Muhibbi, Oct. 2010, pp. 112
Mahmut Kaplan , "Hikmet Penceresinden Nabi'nin Renk Dünyası", , May. 2010, pp. 95
Mahmut Kaplan , "Fuzuli'nin Renk Dünyası ", Berceste Dergisi, Mar. 2010
Mahmut Kaplan , "Şeyhülislam Yahya 'nın Renk Gergefi", Berceste Dergisi , Feb. 2010, pp. 92
Mahmut Kaplan , "Kırmızı ve Siyah Yelpazesinde Şeyhi'nin Renk İklimi ", Berceste Dergisi , Jan. 2010
Mahmut Kaplan, "Âhî Çelebi'ye Atfedilen Bir Tıp Mesnevîsi ", Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi, Vol. 34/II, Jan. 2010, pp. 157-174
Mahmut Kaplan, "Hayreti'nin Renk İklimi ", Berceste Dergisi, Dec. 2009, pp. 90
Mahmut Kaplan, "Klasik Şiirimizin Büyük Ustası Baki İle Canana Dair", Mai Dergisi, No. 3, Nov. 2009
Mahmut Kaplan, "Klasik Şiirimizin Büyük Ustası Baki İle Aşıka’a Dair Bir Söyleşi", Mai Dergisi, No. 2, Jun. 2009
Mahmut Kaplan, Şirvan Kalsın, "Germiyanlı Yetîmî ve İbret-nâme'si", Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Vol. Volume 4, No. 2, Jan. 2009, pp. 672-689
Mahmut Kaplan, "Aşk Redifli Gazellere Göre Klasik Türk Şiirinde Aşk", Köprü Dergisi, No. 101, Jan. 2008, pp. 153-182
Mahmut Kaplan, Şirvan Kalsın, "Müellifi Meçhul Lugat-ı Dânişten", Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Vol. Volume 4, No. 3, Jan. 2008
Mahmut Kaplan, "Deh Murg'un İmlasına Dair", Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Vol. Volume 3, No. 6, Jan. 2008, pp. 409-421
Mahmut Kaplan, "Müellifi Meçhul Öğüt-nâme", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, No. 38, Jan. 2008, pp. 111-128
Mahmut Kaplan, "Şeyh Galib'in Şiir Anlayışı", Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Vol. Volume 2, No. 4, Jan. 2007, pp. 455-465
Mahmut Kaplan, "Şair Gözüyle Adalet ya da Kaside ve Nasihat-nâmelerde Adalet Kavramına Dair", Köprü Dergisi, Jan. 2005
Mahmut Kaplan, "Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler", Türkler Dergisi, Vol. 11, Jan. 2002
Mahmut Kaplan, "Sebk-i Hindî Şairlerinden Fehîm, İsmetî, Na’ilî ve Neşatî’nin, Divanlarına Göre Şair ve Şiir Hakkındaki Görüşleri", Hece Dergisi, No. 53-54-55, Jan. 2001
Mahmut Kaplan, "Manzum Nasihat-namelerde Yer Alan Konular", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, No. 9, Jan. 2001
Mahmut Kaplan, "Edhemî’nin İhya-yı Dili", Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi, Vol. 23, No. 84, Jan. 1999, pp. 87-116
Mahmut Kaplan, "Pend-nâme-i Vak’a-nüvis Es’ad Efendi", Erciyes, No. 236, Jan. 1997
Mahmut Kaplan, "Dehmurg Üzerine", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 1, Jan. 1997
Mahmut Kaplan, "Nazım Paşa’nın Nasihat Manzumesi", Akademik Bakış, Jan. 1997
Mahmut Kaplan, "Bir Ahlâk Adamı Olarak Yunus Emre", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 4, Jan. 1994
Mahmut Kaplan, "Ahmed Suzî ve Pend-nâmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 1, Jan. 1994
Mahmut Kaplan, "Meşamî ve Pend-nâmesi", İslami Edebiyat, No. 22, Aug. 1993
Mahmut Kaplan, "Şeyh Cemâl-ı Karamanî’nin Nasihat-nâmesi", Yedi İklim, Vol. 5, No. 41, Aug. 1993
Mahmut Kaplan, "Gubarî Abdurrahman Efendi’nin Pend-nâmesi", Yedi İklim, Vol. 5, No. 29, Jun. 1993
Mahmut Kaplan, "Ankaralı Nidaî’nin Manzum Tıbbî Nasihat-nâmesi", Erciyes, No. 189, Jan. 1993
Mahmut Kaplan, "Ahmed-i Daî’nin Vasiyyet-i Nuşirevân Tercümesi (Metin)", Erciyes, No. 191, Jan. 1993
Mahmut Kaplan, "Nurettin Topçu ve Türkiye’nin Maarif Davası", Akademik Yorum, No. 3, Jan. 1993
Mahmut Kaplan, "Ahmed-i Daî’nin Vasiyyet-i Nuşirevan Tercümesi(inceleme)", İslami Edebiyat, No. 19, Jan. 1993
Mahmut Kaplan, "Divan Edebiyatında Manzum Nasihat-nâme Yazan Şairler ve Eserleri I", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3, No. 3, Jan. 1992
Mahmut Kaplan, "Abdullah Nişancı ve Milli Eğitim Meselelerimiz", Erciyes, No. 168, Dec. 1991
Mahmut Kaplan, "Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Maarifimizin Ana Davaları ve Hal Çareleri ", Erciyes, No. 161, May. 1991
Mahmut Kaplan, "Neşatî’nin Hilye-i Enbiyası", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 2, Jan. 1991
Proceedings

Mahmut Kaplan, "Arşiv Belgelerine Göre Nâbî", Vefatının 300.Yılında Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa/TÜRKİYE, Dec. 2012,
Mahmut Kaplan, Hüseyin Alpsoy, "Emîrî Çelebi, Hayatı ve Şiirleri", VIII. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Diyarbakır/TÜRKİYE, Nov. 2012,
Mahmut Kaplan, "Nâbî’nin Tevhidlerinde Esmâ’ü’l-Hüsnâ Algısı", İkinci İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yağmur Dergisi, İstanbul/TÜRKİYE, Oct. 2012,
Mahmut Kaplan , "Güldeste-i Riyaz-ı İrfanda Vefatlara Düşülen Notlar", VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu , Kayseri , Nov. 2010,
Mahmut Kaplan , "Nizami'nin Mahzenü'l- esrar Mesnevisine Türkçe Yazılan Nazire ve Cevaplara Dair", Nizami ve Nevahi : Tarihi ve Kültürel İlişkiler Sempozyumu, Semerkand / Özbekistan , Jul. 2010,
Mahmut Kaplan , "Hayriyye-i Nabi'nin Kaynakları ve Hayriyye Aynasında Osmanlı Devleti ", Şair Nabi Sempozyumu , Şanlıurfa , Nov. 2009,
Mahmut Kaplan , "Diyarbakırlı Emiri'nin Nasihat- namesi ", Uluslararası v. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Harun Tolasa Anısına ), Erzurum , Oct. 2009,
Mahmut Kaplan, "Nâbî’nin Mizah Anlayışı", Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, May. 2008,
Mahmut Kaplan , "Klasik Türk Edebiyatında Kıyafet-name", Uluslararası Beden Sempozyumu , İstanbul , Apr. 2008,
Mahmut Kaplan, "Klasik Türk Edebiyatında Kıyafet-nâme", Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu , İstanbul/TÜRKİYE, Apr. 2008,
Mahmut Kaplan, "Klasik Türk Edebiyatında Nasihat Kitapları", Kitap Sempozyumu, Sivas , May. 2007,
Mahmut Kaplan, Esra Onur, "Şeyh Mehmet Nurî ve Nasihat-namesi", Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, Apr. 2007,
Mahmut Kaplan, "Osmanlı Dönemi Halepli Türk Şairleri", The Cultural Non-Materialistic Legacy of Aleppo İn The İslamic Ages , Aleppo/SYRIA, Sep. 2006,
Mahmut Kaplan, "Tezkirelere Göre Manisa Şairleri", Manisa Bilgi Şöleni , Manisa/TÜRKİYE, May. 2006, Manisa Bilgi Şöleni Kitabı,
Mahmut Kaplan, "Türk Kültüründe Hz. Muhammed", Aleppo And The Dialogue of Civilzation, Aleppo/SYRIA, Apr. 2006,
Mahmut Kaplan, "Tezkirelere Göre Üsküdar Şairleri", Üsküdar Sempozyumu I., İstanbul/TÜRKİYE, May. 2003,
Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Mahmut Kaplan, "Şiirin Sultanı Bâkî", Etkileşim Yayınları
"Hayriyye-i Nâbî", (Mahmut Kaplan) in Şair Nabi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 01/12/2012, pp. 143-174
Mahmut Kaplan, "Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî", Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları
Mahmut Kaplan, "Gönül ve Aşka Dair", Nasihat Yayınları
Mahmut Kaplan, "Aşkın Sultanı", Etkileşim Yayınları
Mahmut Kaplan, "Tevhid Fuzuli", Etkileşim Yayınları
Mahmut Kaplan, "Baki Güzellik-Aşk-Şiir", Öncü Kitap
Mahmut Kaplan, "Klasik Türk Şiirinde Hz. Muhammed", Etkileşim Yayınları
Mahmut Kaplan, "Divandan Seslenen Bilge Şair", Öncü Kitap
Mahmut Kaplan, "Hayriyye- i Nabi", Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Mahmut Kaplan, "Deh Murg-ı Şemsî (İnceleme-Metin-Sözlük)", Celal Bayar Üniversitesi Vakfı Yayınları
Mahmut Kaplan, "Divan Şiirinin Kıyısında", Kaşgar Neşriyat
Mahmut Kaplan, "Ahlâk Kitaplarımız", Müstakil
Mahmut Kaplan, "Aydınbaba Yokuşu (Hikâyeler)",
Mahmut Kaplan, "Neşati Divanı", Akademi Kitabevi
Mahmut Kaplan, "Öksüz Kubbe (Şiirler)",
Mahmut Kaplan, "Benzemek Korkusu (Hikâyeler)",
Mahmut Kaplan, "İntihar Kitabı (Şiirler) ",
Tez Danışmanlıkları
MS/MA Tezleri/s

Mehmet Çelik , "Muallim Naci ve Poetikası", Yüzüncüyıl Üniversitesi , Jun. 1991
Osman Ünlü , "Şerh-i Divan-ı Saib ", Celal Bayar Üniversitesi , Jun. 2001
Esra Onur , "17. yy. Kasidelerinde Medhiyye ", Celal Bayar Üniversitesi , Jun. 2006
Gülnihan Perk , "18.yy. Kasidelerinde Medhiyye ", Celal Bayar Üniversitesi , Jun. 2007
Deniz Yağcı, "16. yy. Kasidelerinde Medhiyye ", Celal Bayar Üniversitesi , Jun. 2007
Olgu Gürdal , "15. yy. Kasidelerinde Nesib ", Celal Bayar Üniversitesi , Jun. 2008
Fatmanur Gülen , "Abid Efendi'nin Divançesi (İnceleme-Metin -Sözlük) ", Fatih Üniversitesi , Jun. 2011
Doktora Tezleri

Ömer Savran , "Neşati Divanı'nın Tahlili ", Pamukkale Üniversitesi (2. eş Danışman), Jan. 2003
Seminer ve Faaliyetler

"Dalkavukname-i Nabi", Mahmut Kaplan, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 01/03/2013
Verdiği Dersler

2013-2014 "Metin Şerhi", e-TDE 507/a, Credit:3
2013-2014 "Doktora Tezi", TDE 699/a, Credit:0
2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi I", TDE 500/A, Credit:0
2013-2014 "YÜKSEK LİSANS PROJESİ", e-TDE 503/B, Credit:3
2013-2014 "Eski Türk Edebiyatında Nazım", TDE 508/A, Credit:3
2013-2014 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3
2013-2014 "Klasik Türk Edebiyatı Kaynakları ve Kullanma Usulleri", TDE 604/a, Credit:3
2013-2014 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3
2013-2014 "OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I", TDE 311/A, Credit:3
2013-2014 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/A, Credit:3
2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/a, Credit:0
2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi II", TDE 599/b, Credit:0
2012-2013 "PhD DISSERTATION", CMP 699/P, Credit:0
2012-2013 "Metin Şerhi", e-TDE 507/A, Credit:3
2012-2013 "Metin Şerhi", TDE 507/A, Credit:3
2012-2013 "Doktora Tezi", TDE 699/A, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/A, Credit:0
2012-2013 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I", TDE 107/A, Credit:3
2012-2013 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3
2012-2013 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3
2012-2013 "Divan Edebiyatı Estetiği", TDE 603/A, Credit:3
2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi II", TDE 599/C, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi I", TDE 500/A, Credit:0
2012-2013 "FARSÇA METİNLER", TDE 339/A, Credit:3
2012-2013 "PhD DISSERTATION", CMP 699/L, Credit:0
2012-2013 "Doktora Tezi", TDE 699/E, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/B, Credit:0
2012-2013 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II", TDE 108/A, Credit:3
2012-2013 "Eski Türk Edebiyatının Kaynakları ", TDE 524/A, Credit:3
2012-2013 "XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 306/A, Credit:3
2012-2013 "Eski Türk Edebiyatının Kaynakları", e-TDE 524/A, Credit:3
2012-2013 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/A, Credit:3
2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", TLE 501/K, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi I", TDE 500/B, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi II", TLE 599/K, Credit:0
2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi II", TDE 599/B, Credit:0
2012-2013 "Klasik Metin Şerhi", TDE 605/A, Credit:3
2011-2012 "PhD DISSERTATION", CMP 699/K, Credit:0
2011-2012 "AESTHETİCS AND THE AESTHETICS OF DIVAN LITERATURE", CMP 630/A, Credit:3
2011-2012 "Metin Şerhi", TDE 507/A, Credit:3
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi", TLE 500/I, Credit:0
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/B, Credit:0
2011-2012 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFYALAR", TDE 321/A, Credit:3
2011-2012 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3
2011-2012 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3
2011-2012 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/B, Credit:0
2011-2012 "Yüksek Lisans Semineri", TLE 501/H, Credit:0
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi II", TDE 599/C, Credit:0
2011-2012 "PhD DISSERTATION", CMP 699/J, Credit:0
2011-2012 "STUDIES ON COMPARATIVE TURKISH TEXTS", CMP 616/A, Credit:3
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/D, Credit:0
2011-2012 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/D, Credit:0
2011-2012 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II", TDE 108/A, Credit:3
2011-2012 "Eski Türk Edebiyatında Nazım", TDE 508/A, Credit:3
2011-2012 "Yüksek Lisans Semineri", TLE 501/G, Credit:0
2011-2012 "KLASİK METİN ŞERHLERİ", TDE 412/A, Credit:3
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi II", TDE 599/D, Credit:0
2011-2012 "Yüksek Lisans Tezi II", TLE 599/H, Credit:0
2011-2012 "Metin Şerhi", TDE 507/A, Credit:3
2011-2012 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II", TDE 108/A, Credit:3
2011-2012 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3
2011-2012 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3
2011-2012 "KLASİK METİN ŞERHLERİ", TDE 412/A, Credit:3
Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri
Ana Menu
Ana Sayfa
Kitaplar
Yazarlar
Etkinlik Takvimi
Kitap
Yeni Çıkanlar
Çok Satanlar
Kitap Videoları
Yayın Kataloğu
Kurumsal
Hakkımızda
İletişim
Basından
Yazar Adayları
İletişim
Adres: Sanayi Caddesi, Bilge Sokak No: 2
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul
Telefon: +90 212 551 32 25
Faks: +90 212 551 26 59

© 2016 Nesil Basım Yayın, tüm hakları saklıdır